PROACTIVE je zajednička platforma edukativnih projekata usmjerenih na jačanje profesije odnosa s javnošću koje je tokom svog djelovanja pokrenula i realizuje PR agencija PRIME Communications.