Peti Sarajevo PR Open – prvi nakon četiri godine pauze – prilika je da napravimo rekapitulaciju dešavanja na polju društveno odgovornog poslovanja u proteklih nekoliko godina, od našeg prethodnog istraživanju o ovoj temi u bh organizacijama.

Pokrenuli smo novi krug istraživanja o društveno odgovornom poslovanju u Bosni i Hercegovini http://goo.gl/WO7LKG, pozivamo vas da se uključite.

Prijavite se

Tokom jednodnevnog okupljanja PR profesionalaca, pokušaćemo da pronađemo odgovore na neka od pitanja šta smo napravili a šta pokvarili od 2009.g. i da definišemo izazove društveno odgovornog poslovanja u aktuelnim uslovima.

 • Poznavanje definicija i teorije ponekad se pretvori u ozbiljnu prepreku u praksi. Šta se sve podvede pod CSR/DOP?
 • Razlikujemo li humanitarne akcije/aktivnosti od društveno odgovornog poslovanja?
 • Je li CSR komunikacijski alat?
 • Kad ga je poželjno „dijeliti“ a kad se sve završava na tome da je u pitanju izbor koji kao organizacija pravimo?
 • Šta znači biti odgovorna organizacija u praksi?
 • Korporativni i instiutucionalni DOP? Postoji li razlika?
 • Social Media kontekst za odgovornost organizacija.
 • Je li na društvenim mrežama/internetu „sve“ dozvoljeno?
 • Kontekst i koncept DOP-a na internetu.
 • Možemo li odgovorno djelovati na internetu?
 • Šta znači: „Nije dovoljno da radimo dobro. Moramo da radimo dobre stvari.“ Obavezuje li nas činjenica da su ljudi osnova mreže na internetu da vodimo brigu o zdravom i uređenom onlajn okruženju? Da odgovorno kreiramo svoj cyber prostor?

Sarajevo PR Open je koncipirana kao jednodnevna konferencija posvećena odnosima s javnošću, novim trendovima i izazovima s kojima se susreće profesija.