Nakon produženog roka za prijavljivanje takmičarskih ekipa, na III PRC-u svoje PR strategije će predstaviti studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
Takmičarske ekope će biti kontaktirane 27. februara sa detaljnim informacijama o učešću.

Fakultet Naziv ekipe
1. Ekonomski fakultet – Zenica /”Alea/”
2. Ekonomski fakultet – Sarajevo Victorius Secret
3. Fakultet političkih znanosti – Zagreb PR Times
4. Ekonomski fakultet – Sarajevo 3A
5. Fakultet političkih nauka – Sarajevo Trio fantastico
6. Fakultet humanističkih nauka – Mostar PR-ice
7. Poslovna ekonomija – Banja Luka PR Trio
8. Fkultet Poslovne Ekonomije – Travnik PR Team
9. Fkultet Poslovne Ekonomije – Travnik PR Univerziteta Vitez Travnik
10. Fkultet Poslovne Ekonomije – Travnik Novi Ekonomisti
11. Ekonomski fakultet – Niš Triple A
12. Ekonomski fakultet – Sarajevo Celije
13. Ekonomski fakultet – Beograd EkofKnowHow
14. Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad Cosmopolitan
15. Fakulet tehnickih nauka – Novi Sad PRofesionalci