PR i Marketing Agencija Prime Communications organizuje studentsko takmičenje u PR-u pod nazivom PR Challenge. Takmičenje se održava na državnom nivou a učestvovati mogu ekipe od po tri studenta sa fakulteta u BiH na kojima se izučavaju odnosi s javnošću i marketing. U zavisnosti od broja studenata koje imaju na studijskim grupama marketing ili odnosi s javnošću sa fakulteta do početka februara 2012. god. će se moći prijaviti od 1 do 3 ekipe.

Superfinale PR Challenge-a će biti održano u Sarajevu u aprilu 2012.godine. Pobjednici PR Challenge-a će biti nagrađeni novčanom nagradom i mogućnošću pohađanja nekoliko stručnih konferencija u 2012.godini.

Rok za slanje prijava je od 04.11.2011.- 01.02.2012. god.