Tamičarske ekipe koje su prošle u superfinale II PRC-a:

 1. Kreativci – Filozofski fakultet, Tuzla
 2. EMESAK PR- Fakultet političkih nauka Sarajevo
 3. An Eye for Success-Fakultet političkih nauka Sarajevo
 4. Voice of BLC  Banja Luka College, Banja Luka
 5. Eureka – Ekonomski fakultet, Sarajevo
 6. Fortuna – Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka
 7. SYNERGY – Ekonomski fakultet, Sarajevo
 8. Kreativne komunikologinje –  Fakultet humanističkih nauka, Mostar
 9. Producing Roadmaps – Ekonomski fakultet, Sarajevo
 10. SSST – Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo

Gosti II PRc-a

 1. Venatenaku – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Superfinale će se održati 19.5.2011. god.  u hotelu Sarajevo. Takmičarske ekipe se trebaju prijaviti do 09:30 h.  Superfinale II PRC-a počinje u 10:00 h.