Takmičarske ekipe radiće jednu od dvije studije slučaja:

BH TELECOM, usluga “Moja TV

PORTAL MEDIA GROUP, magazin “BH Student

Jedan dio ekipa se odlučio za studiju slučaja kompanije BH Telecom, u čijoj studiji slučaja će timovi kreirati  PR strategije za uslugu „Moja TV“,   dok će preostale ekipe raditi na strategiji za studiju slučaja za magazin „BH Student“

Rok za dostavljanje radova je 15.05.2011. god. o čemu će takmičarske ekipe biti blagovremeno informisane.

Takmičarska ekipa Studija slučaja
Kreativci Moja TV
EMESAK PR BH student
An Eye for Success Moja TV
AIDA Moja TV
Voice of BLC Moja TV
Eureka BH student
Fortuna Moja TV
Impuls Moja TV
SYNERGY BH student
SAPIENTI SAT BH student
Kreativne komunikologinje Moja TV
The PR team BH student
Originalna kopija BH student
Producing Roadmaps Moja TV
SSST BH student