Studenti koji  na fakultetima izučavaju odnose s javnošću ili marketing pokazuju veliko interesovanje za PR Challenge, što potvrđuje veliki broj prijava koji je stigao sa fakulteta širom BiH.

Rok za prijave ekipa je 31.12.2009. god. nakon čega  će sve prijavljene ekipe dobiti studije slučaja (Case sudy) na kojima će sa svojim kolegama imati priliku  da rade do 15.03.2010. god. kada je rok za dostavljanje završenih radova.

Nakon dostavljanja radova žiri sastavljen od PR stručnjaka iz BiH će izabrati 5 najboljih radova koji idu u finale, a pobjedničku ekipu očekuju vrijedne nagrade.

PR Challenge je idealna prilika za studente da prošire teoretska znanja koja stiču na fakultetima i da steknu praktična iskustva radeći sa stvarnim klijentima.

Broj prijavljenih ekipa sa jednog fakulteta je ograničen i u zavisnosti od broja studenata u studijskim grupama za  odnose s javnošću ili marketing sa fakulteta će se moći prijaviti od 1 do 3 ekipe.

Sa fakulteta na kojima su grupe od do 30 studenata koji izučavaju odnose s javnošću ili marketing može se prijaviti jedna ekipa, sa fakulteta sa grupama od do 60 studenata mogu se prijaviti dvije ekipe, dok sa fakulteta sa grupama od preko 60 studenata mogu se prijaviti 3 ekipe.

Ekipe se sastoje od tri do pet studenata.