U periodu od 24. do 26. maja 2007. godine održana je treća edukativna konferencija o odnosima s javošću.

Treću edukativnu konferenciju o odnosima sa javnošću u BIH PROACTIVE 2007 koja se održala u hotelu Monument na Kozari, otvorio je Dragan Močević, izvršni direktor konferencije.

Protekle dvije godine smo imali priliku da slušamo odlična predavanja i imamo sjajno druženje tokom trajanja konferencija. Predavači su učestvovali na svim predavanjima i radionicama zajedno sa učesnicima konferencije stvarajući pozitivnu energiju koja je postala tradicija na PROACTIVE-u.

Pozitivne kritike i uspjeh koji su doživjeli PROACTIVE 2005. i 2006. ove godine su nam dale stimulans da još više unaprijedimo konferenciju, te smo stoga ove godine pozvali još veći broj uglednih predavača iz oblasti PR-a.

PROACTIVE 2007 je otvorio dr Dejan Verčič što je još jedna potvrda kvaliteta konferencije i stalnog unapređenja kvaliteta predavanja.

PROACTIVE 2007 je imao 3 panela koja su se bavila internim komuniciranjem, identitetom i imidžom i korporativnim upravljanjem i komuniciranjem, te temama o odnosima s javnošću u lokalnoj upravi, političkim marketingom i kriznim komuniciranjem.